ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzisiaj 4 czerwca obchodzimy Zielone Świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. Duch Święty obdarowuje nas swoimi siedmioma darami są to Dar Mądrości, Dar Rozumu, Dar Umiejętności, Dar Rady, Dar Męstwa, Dar Pobożności, Dar Bojaźni Bożej.

Nikt nie może powiedzieć, że Bóg jest moim Panem bez pomocy Ducha Świętego.