Galerie

tytul_galeria

Podziękowania dla uczniów i absolwentów Słowaka za udostępnienie zdjęć.

Szczególne podziękowania dla Stanisława Dacego
i  Wojciecha Sontaga.