Popielec – początek Postu

Dzisiaj rozpoczynamy czas Postu, który ma za zadanie przygotować nas do Wielkiejnocy Zmartwychwstania Pańskiego. Dobrym sposobem na przeżycie tego okresu jest poświęcenie więcej czasu modlitwie, spotkaniu z Bogiem oraz powierzenia Mu naszego wyrzeczenia tzw. postanowienia.  Również powinniśmy brać udział w Drodze Krzyżowej, która pozwoli nam przeżywać wraz            z Synem Bożym czas Wielkiego Postu. Cechami charakterystycznymi Wielkiego Postu są modlitwa, post i jałmużna.