Wniebowstąpienie Pańskie

Minionej Niedzieli, obchodziliśmy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po czterdziestu dniach od Zmartwychwstania, Pan Jezus powraca do domu Ojca, by przygotować tam dla nas miejsce.

 

„Po tych słowach [Pan Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ´Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba´. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej” (Dz 1, 9-12).