Święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

Święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski obchodzimy 3 maja. Kościelne święto zostało ustanowione w 1920 roku przez papieża Benedykta XV. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.